MaxiASP Kategori  [ASP ve Kodlamalar]

  Konu Başlığı | e-mail kontrol fonksiyonu |
  Gönderen     | agdizayn | Mail  info@ag-dizayn.com
  Bu yazıyı toplam 7231 kişi okudu.  
  <%

     veri = "reis_@windowslive.com"        ' filtreden geçecek adres.
     
     Function MailKontrol(veri)
     et_kontrol = InStr(veri,"@" )      ' @ işareti varmı diye kontrol ediyoruz.
          If Not et_kontrol = 0 Then      ' eğer yoksa 0 a eşitliyoruz
          et_kontrol = "true"      ' Eğer varsa true değeri veriyoruz
          End If
     nokta_kontrol = InStr(veri,"." )          '. varmı diye kontrol ediyoruz
          If Not nokta_kontrol = 0 Then     ' yoksa 0 a eşitliyoruz
          nokta_kontrol = "true"           'varsa true değeri veriyoruz
          End If
     If et_kontrol = "true" and nokta_kontrol= "true" Then 'eğer hem nokta hem et işareti varsa true değeri  

veriyoruz
     MailKontrol = "true"
     End If
     End Function

     If MailKontrol(veri) = "true" Then ' mailimiz doğrumu değilmi kontrol ediyoruz
     Response.Write "true"
     Else
     Response.Write "false"
     End If
%>


  Bu yazıya puan                                                                    kapat