MaxiASP Kategori  [ASP ve Kodlamalar]

  Konu Başlığı | Mysql Arama Motoru |
  Gönderen     | aldore | Mail  info@didymian.com
  Bu yazıyı toplam 5016 kişi okudu.  
  Merhaba arkadaşlar,

Kendi araştırmalarım sonucunda oluşturduğum bir kodlama şeklini sizin ile paylaşmak istiyorum. Gayet düzgün bir şekilde çalışmaktadır. Yamuğunu görmedim daha.. Çok profosyel değilsede işinizi görür diye düşünüyorum.

<%  
tcnoStr = Trim(Request.Form("tcno" ))
mahnoStr = Trim(Request.Form("mahno" ))
caddeStr = Trim(Request.Form("cadde" ))
sokakStr = Trim(Request.Form("sokak" ))
cinsiyetStr = Trim(Request.Form("cinsiyet" ))

adiStr = Trim(Request.Form("adi" ))
soyadiStr = Trim(Request.Form("soyadi" ))

siteadiStr = Trim(Request.Form("siteadi" ))
vilayetStr = Trim(Request.Form("vilayet" ))
egitimdStr = Trim(Request.Form("egitimd" ))
meslekStr = Trim(Request.Form("meslek" ))
gorevStr = Trim(Request.Form("gorev" ))

gorevadiStr = Trim(Request.Form("gorevadi" ))

skontrolStr = Trim(Request.Form("skontrol" ))If mahnoStr="" Then
mahnoStr = 0
End If
If caddeStr="" Then
caddeStr = 0
End If
If sokakStr="" Then
sokakStr = 0
End If
If siteadiStr="" Then
siteadiStr = 0
End If
If cinsiyetStr="" Then
cinsiyetStr = 0
End If
If vilayetStr="" Then
vilayetStr = 0
End If
If egitimdStr="" Then
egitimdStr = 0
End If
If meslekStr="" Then
meslekStr = 0
End If
If gorevStr="" Then
gorevStr = 0
End If
If gorevadiStr="" Then
gorevadiStr = 0
End If
If skontrolStr="" Then
skontrolStr = 0
End If
If adiStr="" Then
adiStr = 0
End If
If soyadiStr="" Then
soyadiStr = 0
End If


ilave= ilave & " 1=1 "
If mahnoStr<>"0" Then
ilave = ilave&" and mahno=" & mahnoStr &""
End If

If adiStr<>"0" Then
ilave = ilave&" and adi like '%" & adiStr & "%'"
End If
If soyadiStr<>"0" Then
ilave = ilave&" and soyadi like '%" & soyadiStr & "%'"
End If

If caddeStr<>"0" Then
ilave = ilave&" and cadde=" & caddeStr &""
End If
If sokakStr<>"0" Then
ilave = ilave&" and skno=" & sokakStr &""
End If
If siteadiStr<>"0" Then
ilave = ilave&" and siteadi=" & siteadiStr &""
End If
If cinsiyetStr<>"0" Then
ilave = ilave&" and cinsiyet=" & cinsiyetStr &""
End If
If vilayetStr<>"0" Then
ilave = ilave&" and vilayet=" & vilayetStr &""
End If
If egitimdStr<>"0" Then
ilave = ilave&" and egitimd=" & egitimdStr &""
End If
If meslekStr<>"0" Then
ilave = ilave&" and meslek=" & meslekStr &""
End If
If gorevStr<>"0" Then
ilave = ilave&" and gorev=" & gorevStr &""
End If
If gorevadiStr<>"0" Then
ilave = ilave&" and gorevad=" & gorevadiStr &""
End If
If skontrolStr<>"0" Then
ilave = ilave&" and skontrol=" & skontrolStr &""
End If


Uye_Sql="SELECT * FROM secmen WHERE " & "" & ilave & " order by soyadi asc"
Set Rs = conn.Execute(Uye_Sql)

%>

soru için info AT didymian.com


  Bu yazıya puan                                                                    kapat