MaxiASP Kategori  [ASP ve Kodlamalar]

  Konu Başlığı | Rastgele kod üreteci |
  Gönderen     | real_kuru | Mail  sanananelam@mynet.com
  Bu yazıyı toplam 7116 kişi okudu.  
  <% Randomize

kactane = 12                    ' kodumuzun kaç karakter olacağını belirtiyoruz (biz 12 olmasını istedik)

dim harf(12)                    ' 12 üyeli bir dizi değişken yapıyoruz.

For t = 1 To kactane          ' kaç karakter olacaksa o kadar bir döngü yapıyoruz.

sayi = Int(rnd*35)+1          ' 1 ile 35 arasında rastgele bir sayı üretiyoruz.

If sayi = 1 Then               ' Gelen sayıya göre ona bir kod atıyoruz.
harf(t) = "a"
ElseIf sayi = 2 Then
harf(t) = "b"
ElseIf sayi = 3 Then
harf(t) = "c"
ElseIf sayi = 4 Then
harf(t) = "d"
ElseIf sayi = 5 Then
harf(t) = "e"
ElseIf sayi = 6 Then
harf(t) = "f"
ElseIf sayi = 7 Then
harf(t) = "g"
ElseIf sayi = 8 Then
harf(t) = "h"
ElseIf sayi = 9 Then
harf(t) = "i"
ElseIf sayi = 10 Then
harf(t) = "j"
ElseIf sayi = 11 Then
harf(t) = "k"
ElseIf sayi = 12 Then
harf(t) = "l"
ElseIf sayi = 13 Then
harf(t) = "m"
ElseIf sayi = 14 Then
harf(t) = "n"
ElseIf sayi = 15 Then
harf(t) = "o"
ElseIf sayi = 16 Then
harf(t) = "p"
ElseIf sayi = 17 Then
harf(t) = "q"
ElseIf sayi = 18 Then
harf(t) = "r"
ElseIf sayi = 19 Then
harf(t) = "s"
ElseIf sayi = 20 Then
harf(t) = "t"
ElseIf sayi = 21 Then
harf(t) = "u"
ElseIf sayi = 22 Then
harf(t) = "v"
ElseIf sayi = 23 Then
harf(t) = "w"
ElseIf sayi = 24 Then
harf(t) = "y"
ElseIf sayi = 25 Then
harf(t) = "z"
ElseIf sayi = 26 Then
harf(t) = "1"
ElseIf sayi = 27 Then
harf(t) = "2"
ElseIf sayi = 28 Then
harf(t) = "3"
ElseIf sayi = 29 Then
harf(t) = "4"
ElseIf sayi = 30 Then
harf(t) = "5"
ElseIf sayi = 31 Then
harf(t) = "6"
ElseIf sayi = 32 Then
harf(t) = "7"
ElseIf sayi = 33 Then
harf(t) = "8"
ElseIf sayi = 34 Then
harf(t) = "9"
ElseIf sayi = 35 Then
harf(t) = "0"
End If

Next                              ' Döngüyü devam ettiriyoruz

For t = 1 To kactane          ' gelen kodlarımızı sıralıyoruz
kod = kod+harf(t)
Next  

a = 1
For t = 1 To kactane-1          ' kodun aynı gelme olasılığını hesaplıyoruz
a = a*35
Next
%>                              

<font face="Arial">Bu script <% = kactane %> karakterden oluşan bir kod üretir. (Türkçe karakter içermeyen Harf veya Rakam)<br><br>

Şimdi oluşturulan kod :   <b><% = kod %></b><br><br>

<font face="Arial">Bu kod   <b><% = FormatNumber(a,0) %></b> 'de bir ihtimal aynı gelebilir</font><br><br>

<a href="koduret.asp">Tekrar dene</a>


</font>
<p><font face="Arial" size="2">Bu scripti yeni kayıtlar oluştururken yeni bir klasör oluşturmak maksadı ile kullanıyorum, siz de benzer bir eylem için  
kullanabilirsiniz</font></p>


  Bu yazıya puan                                                                    kapat