MaxiASP Kategori  [ASP ve Kodlamalar]

  Konu Başlığı | Asp ile Görsel Hava Durumu |
  Gönderen     | farozlu | Mail  nachuge@gmail.com
  Bu yazıyı toplam 10516 kişi okudu.  
  <%
'Hava Durumu Gösterim Sistemi
'Yapımcı: Emrah KARAALAN (admin@farozlu.com)
'Kaynak Bilgiler: Yahoo Weather

Public  Function VeriAl(strGelen)  
     Set  objVeriAl = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP" )  
    objVeriAl.Open "GET" , strGelen,  FALSE
    objVeriAl.sEnd  
    VeriAl = objVeriAl.Responsetext  
     SET  objVeriAl =  Nothing
End  Function  

sehir = "TUXX0029"
strAdres = "http://weather.yahoo.com/forecast/" &sehir&"_c.html"   
strVeri = VeriAL(strAdres)  
basinc=InStr(strVeri,"<dt>Barometer:</dt><dd>" )
strbasinc=Mid(strVeri,basinc+23,6)
hissedilen=InStr(strVeri,"<dt>Feels Like:</dt><dd>" )  
strhissedilen=Mid(strVeri,hissedilen+24,6)
guncelleme=InStr(strVeri,"<em>Current conditions as of " )
strguncelleme=Mid(strVeri,guncelleme+28,6)
rutubet=InStr(strVeri,"<dt>Humidity:</dt><dd>" )
strrutubet=Mid(strVeri,rutubet+22,3)
cig=InStr(strVeri,"<dt>Dewpoint:</dt><dd>" )
strcig=Mid(strVeri,cig+22,7)
yuksek=InStr(strVeri,"<p>High:" )
strenyuksek=Mid(strVeri,yuksek+9,7)
strendusuk=Mid(strVeri,yuksek+23,8)
resim=InStr(strVeri,"forecast-icon" )
strresim=Mid(strVeri,resim+38,57)
%>  
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt; font-weight: 700">TRABZON için Hava Durumu<br/>
</font>
<p style="line-height: 150%">  
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
<div class="resim"><img src="<%=strresim %>"></div>  
<div style="font-size:30pt;position: absolute; width: 78px; height: 21px; z-index: 1; left: 127px; top: 59px" id="layer2"><%=strhissedilen %>
</div>
<div style="position: absolute; width: 150px; height: 21px; z-index: 1; left: 20px; top: 102px" id="layer1">En Yüksek: <%=strenyuksek %> - En Düşük: <%=strendusuk %></div>

<div style="position: absolute; width: 235px; height: 167px; z-index: 2; left: 20px; top: 130px" id="layer3">
Güncelleme: <%=strguncelleme %><br/>
Hissedilen: <%=strhissedilen %><br/>
Basınç: <%=strbasinc %><br/>
Nem: <%=strrutubet %><br/>
Çiğ Noktası: <%=strcig %> <br/>
En Yüksek: <%=strenyuksek %> - En Düşük: <%=strendusuk %>
</div>

     </font>


  Bu yazıya puan                                                                    kapat