MaxiASP Kategori  [ASP ve Kodlamalar]

  Konu Başlığı | Temel MySQL |
  Gönderen     | Djinn | Mail  ayberk@gmail.com
  Bu yazıyı toplam 5544 kişi okudu.  
  » MySQL Bağlantı
DSN= "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=sunucu_adresi; PORT=1111; DATABASE=db_adi; USER=db_kullanıcı_adı; PASSWORD=şifre; OPTION=0;"
set ObjCon = server.CreateObject("ADODB.connection")
ObjCon.open DSN

» Veri Güncelleme
("update tbl_adi set sutun = "& Request.Form("sutun_veri")&" ")

» Veri Ekleme
("insert into tbl_adi(sutun)values('" & Request.Form("sutun_veri") & "')")

» Veri Silme
("Delete from tbl_adi where id = x")

» Veri Çekme (Seçilen Veri)
("select * from tbl_adi where id = x")

» Veri Çekme (10 Tane)
("select * from tbl_adi order by id limit 10")

» Veri Çekme (10. kayıt ve 20. kayıt arası)
("select * from tbl_adi order by id limit 10,20")


  Bu yazıya puan                                                                    kapat