MaxiASP Kategori  [ASP ve Kodlamalar]

  Konu Başlığı | Persits Upload ( Virtual Save ) |
  Gönderen     | xsentus | Mail  xsentus@msn.com
  Bu yazıyı toplam 29084 kişi okudu.  
  İlk önce bir form sayfası hazırlayalım ismide form.asp olsun kodları şöyle :

--------------------------------------------- Form.asp ----------------------------------------------

<html>
  
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<title>Form Sayfası</title>
</head>
  
<body>
  
<form method="POST" enctype="multipart/form-data" action="upload.asp">
<p><input type="file" name="File" size="20"></p>
<p><input type="submit" value="Gönder" name="B1"></p>
</form>
  
</body>
  
</html>  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şimdi de asıl olayın koptuğu upload.asp'yi yapalım kodlar şöyle :

--------------------------------------------- Upload.asp ----------------------------------------------

  

<%

Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1" ) ' Burada persitsi oluşturuyoruz

Upload.OverwriteFiles = False ' Dosya Üzerine Yazmasın Demek, Eğer yazmasını istiyosanız False bölümünü True yapın

Upload.SetMaxSize 10485761 ' Maksimum dosya büyüklüğü Byte cinsinden

%>
<%


Upload.SaveVirtual "/uploadklasoru/" ' Uploadklasoru isimli klasöre dosyanız kaydediliyor, klasor ismini değiştirebiliriniz.For Each File in Upload.Files ' For Döngüsüyle Kontrol YapacağızIf FILE.IMAGEtype="UNKNOWN" Then ' Eğer dosya resim değilse şunları yap, herşeyi yüklemek isterseniz bu korumayı kaldırabilirsiniz.
File.Delete ' Dosyayı sil
Response.Redirect "Hata.asp" ' Sayfayı yönlendir, hata sayfası
End If ' Eğer bitişi

If FILE.ext = ".mp3" OR FILE.ext = ".Mp3" or FILE.ext = ".mP3" or FILE.ext = ".MP3" Then ' Veya örnek olarak sadece mp3 dosyalarını almak istiyorsanız bu gibi bir döngü oluşturabilirsiniz.

End If

dosyaadi = FILE.filename ' Dosya ismini almak için bu kodu kullanabilirsiniz

Next

Response.Redirect "Bitti.asp" ' En son işlemler bitince başka bir adrese yönlendiriyoruz
%>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hata.asp'yi ve Bitti.asp'yi siz yaparsınız artık.

Bazı Kodlar ve Açıklamaları :

File.filename : Dosya adını gösterir

File.ext : Dosya uzantısını gösterir ( örn: .exe gibi )

File.ImageType : Resim mi değil mi? Eğer değer UNKNOWN ise değil :)

File.Delete : Dosyayı siler

şimdilik bu kadar, aklınıza takılan birşey varsa sorun cevapliyim :)

  

ÖNEMLİ NOT 1 : Upload yapacağınız klasörün yolunu roottan itibaren verin. Mesela benim klasörümün yeri şu şekilde

Root > Site > Dosyalar > Upload

Upload.asp dosyası hostingin hangi bölümünde olursa olsun klasör ismini şu şekilde verin "/Site/Dosyalar/Upload/"

ÖNEMLİ NOT 2 : Dosyaların upload edileceği klasör yazma izinli olması gerekir aksi halde program hata verecektir. Yazma iznini ise ya hosting yönetim panelinden yapabilirsiniz yada hostingle irtibata geçmeniz gerekir.

Kaynak : http://ali.nomly.com/Read.asp?id=43


  Bu yazıya puan                                                                    kapat