MaxiASP Kategori  [ASP ve Kodlamalar]

  Konu Başlığı | kategori ve alt kategori seçimi |
  Gönderen     | aliskan | Mail  aliskan@gmail.com
  Bu yazıyı toplam 88970 kişi okudu.  
  Yaptığımız ticaret sitelerinde kategori ve alt kategori seçimi işlemlerinde herkesin zorlandığını ve forumda bununla ilgili çok soru sorulduğunu gördüm. Problemi ben de yaşadığım için kendim b, kod yazdım. aslında javascriptle yazılmış bir kodu database ile çalışır hale getirdim.  

bu kod sayfayı refresh etmeden direk database den  
bilgileri alıyor.1. combodan seçim yapınca (onchange olayı) seçilen değerin index değerini scripte gönderiyo. script ten de gerekli işlemler yapılarak combo 2 nin değerleri ayarlanıyor.  

dikkat etmeniz gereken en önemli şey, combo1 combo2 ve form unuzun name leri

<select onChange="redirect(this.options.selectedIndex)" size="1" name="anakatiid" >
<%While not rsanakategori.Eof %>
<option value="<%=rsanakategori("anakatiid" ) %>"><%=rsanakategori("anakatadi" ) %></option>
<%rsanakategori.Movenext
Wend
rsanakategori.Close
Set rsanakategori=Nothing
%>

<select name="altkatid" size="1">
<%Set rs1=baglanti.Execute("select * from altkategori where anakatiid=1" )
While not (rs1.Bof or rs1.Eof)
%>
<option value="<%=rs1("altkatid" ) %>"><%=rs1("altkatadi" ) %></option>
<%rs1.Movenext
Wend
%>
</select><script>
<!--
var groups=document.frmurun.anakatiid.options.length
var group=new Array(groups)
for (i=0; i<groups; i++)
group=new Array()
<%
Set rs=baglanti.Execute("select * from anakategori order by anakatiid" )
ii=0
While not (rs.Bof or rs.Eof)
iii=0
Set rs2=baglanti.Execute("select * from altkategori where anakatiid=" & rs("anakatiid" ) &" order by altkatid" )
While not (rs2.Bof or rs2.Eof)
%>
group[<%=ii %>][<%=iii %>]=new Option("<%=rs2("altkatadi" ) %>","<%=rs2("altkatid" ) %>")
<%
iii=iii+1
rs2.Movenext
Wend
ii=ii+1
rs.Movenext
Wend
%>
var temp=document.frmurun.altkatid
function redirect(x)
{
for (m=temp.options.length-1;m>0;m--)
temp.options[m]=null
for (i=0;i<group[x].length;i++){
temp.options=new Option(group[x].text,group[x].value)
}
temp.options[0].selected=true
}
function go(){
location=temp.options[temp.selectedIndex].value
}
//-->
</script>
  Bu yazıya puan                                                                    kapat