MaxiASP Kategori  [ASP ve Kodlamalar]

  Konu Başlığı | MYSQL ders Full  |
  Gönderen     | alisavasan | Mail  info@club-tr.net
  Bu yazıyı toplam 9583 kişi okudu.  
  belki execute komutunu devre dışı bırakmışlardır serverde

istersen benim kullandığım bağlantı kodlarını vereyim

mysql çevir bence

<%
Set Con=Server.CreateObject("Adodb.connection" )
Con.Open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=localhost; UID=root; pwd=root; db=dbadi;"
%>

üye giriş yaptırırken  
<%
Set up1 = Con.Execute("UPDATE uyeler Set son_giris=Now() WHERE kadi='" &Session("kadi" )&"'" )
%>
şeklinde

tarihleri aldırırken

<%
Function mysqltarihsaat(varDate)
If Day(varDate) < 10 Then
dd = "0" & Day(varDate)
Else
dd = Day(varDate)
End If

If Month(varDate) < 10 Then
mm = "0" & Month(varDate)
Else
mm = Month(varDate)
End If

If Hour(varDate) < 10 Then
ss = "0" & Hour(varDate)
Else
ss = Hour(varDate)
End If

If Minute(varDate) < 10 Then
mi = "0" & Minute(varDate)
Else
mi = Minute(varDate)
End If

If Second(varDate) < 10 Then
se = "0" & Second(varDate)
Else
se = Second(varDate)
End If

mysqltarihsaat = Year(varDate) & mm & dd & ss & mi & se
End Function

%>
bu kodu tarih satırına ekleyin  
tarihi ekrana yazdırmak için

<% tarih=mysqltarihsaat(Now()) %>

şeklinde yapabilirsiniz

üye kayıt yaptırırken
<%
Set rs23=con.Execute("insert into uyeler (kadi,sifre,isim,uye_tipi,mail,msn,dogum,sehir,cinsiyet,aradigi_cinsiyet,tanitimi,aradigi_tanitimi,cep,ozellikler,uye_tarihi,son_giris,online,mesaj,onay,cift ) values ('" &kadi&"','" &sifre&"','" &isim&"','" &Session("uye_tipi" )&"','" &mail&"','" &msn&"','" &dogum&"','" &sehir&"','" &cinsiyet&"','" &aradigi_cinsiyet&"','" &tanitimi&"','" &aradigi_tanitimi&"','" &cep&"','" &ozellikler&"',getDate(),getDate(),'" &online&"','" &mesaj&"','" &onay&"','" &cift&"'  )" )  
%>

bu şeklide yapabilirsiniz
:D

Verileri sıralarken bu şekilde

<%
Set dogum=con.Execute("select * from uyeler where kimlik=" &Session("kimlik" )&" order by kimlik asc" )  
%>


rs.recordcount komutu mysql ve mssql de çalışmıyır o yüzden şöle yapcas

<%
Set ToplamKisi = Baglanti.Execute(“SELECT COUNT(*) AS TOPLAM FROM telefondefteri;”)  

  
Response.Write Toplamkisi(“TOPLAM”)  
%>  

örnek olarak verilebilir

Bildiklerim bunlar arakdaşlar
Getdate walla desteklio diolar ama ben yazıom getdate olmuo now() desteklio mysql nise ben siteyi çeviriorum mysql 'e az kaldı bitmek üzere sizede yararlı olacağı düşüncesindeyim

crazywebbers2@hotmail.com
www.arkadasimolurmusun.com
saygılar


  Bu yazıya puan                                                                    kapat