MaxiASP Kategori  [ASP ve Kodlamalar]

  Konu Başlığı | Çoklu Upload (Persist ile) |
  Gönderen     | nakoz | Mail  nakoz@gawab.com
  Bu yazıyı toplam 26017 kişi okudu.  
  1 sendir asp ile uğraşıyorum 1. upload 2. il ilçe scripti sıkıntısı yaşadım ve sonuda olayı çözdüm. Çok kişinin işini göreceği bir uygulama oldu umarım.

Form Bölümü

<form name="form1" method="post" action="?sayfa=gonder&ust_kate=<%=em("ust_kate" ) %>"  ENCtype="multipart/form-data">
    <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#BFBFBF" style="border-collapse: collapse" width="69%" id="table2">
      

<tr>
        <td align="left" valign="top">Resim 1</td>
        <td><div align="left">
         <input type="file" name="resim1" class="form_ici" size="35">
        </div></td>
        <td>    <input name="ust_kate" type="hidden" id="ust_kate"  value="<%=em("ust_kate" ) %>">
</td>
      </tr>

<tr>
        <td align="left" valign="top">Resim 2</td>
        <td><div align="left">
         <input type="file" name="resim2" class="form_ici" size="35">
        </div></td>
        </td>
      </tr>
<tr>
        <td align="left" valign="top">Resim 4</td>
        <td><div align="left">
         <input type="file" name="resim4" class="form_ici" size="35">
        </div></td>
        </td>
      </tr>
<tr>
        <td align="left" valign="top">Resim 5</td>
        <td><div align="left">
         <input type="file" name="resim5" class="form_ici" size="35">
        </div></td>
        </td>
  </tr>
<tr>
        <td align="left" valign="top">Resim 6</td>
        <td><div align="left">
         <input type="file" name="resim6" class="form_ici" size="35">
        </div></td>
        </td>
  </tr>

<tr>
        <td align="left" valign="top">Resim 7</td>
        <td><div align="left">
         <input type="file" name="resim7" class="form_ici" size="35">
        </div></td>
        </td>
  </tr>
<tr>
        <td align="left" valign="top">Resim 8</td>
        <td><div align="left">
         <input type="file" name="resim8" class="form_ici" size="35">
        </div></td>
        </td>
  </tr>
<tr>
        <td align="left" valign="top">Resim 9</td>
        <td><div align="left">
         <input type="file" name="resim9" class="form_ici" size="35">
        </div></td>
        </td>
  </tr>
<tr>
        <td align="left" valign="top">Resim 10</td>
        <td><div align="left">
         <input type="file" name="resim10" class="form_ici" size="35">
        </div></td>
        </td>
  </tr>    </table>

<td><input name="gonder" type="submit" id="kaydet" value="gonder">
     </td>
</form>Upload Bölümü

<%  ‘Resim yükleme
On Error Resume Next  
Server.ScriptTimeout=1000  
Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1" )  
Upload.OverwriteFiles = False  
Count = Upload.SaveToMemory  


For Each file in Upload.Files  
If file.Imagetype="UNKNOWN" Then  
Response.Write "Sadece Resim Dosyası Ykleyebilirsiniz!"   
Response.End  

End If  

Next


‘bos yazan yerleri replace yaptırarak Türkçe karekterleri değiştirin


Set resim1 =Upload.Files (bos("resim1" ) )
Path1= ( Request.ServerVariables( "APPL_PHYSICAL_PATH" ) &resimyolu& "resimler/album/" &(bos(resim1.fileName)) )
resim1.SaveAs Path1


Set resim2 = Upload.Files(bos("resim2" ))
Path2= ( Request.ServerVariables( "APPL_PHYSICAL_PATH" ) &resimyolu& "resimler/album/" &bos(resim2.fileName))  
resim2.SaveAs Path2

Set resim3 = Upload.Files (bos("resim3" ) )
Path3= ( Request.ServerVariables( "APPL_PHYSICAL_PATH" ) &resimyolu& "resimler/album/" &bos(resim3.fileName) )
resim3.SaveAs Path3

Set resim4 = Upload.Files (bos("resim4" ) )
Path4= ( Request.ServerVariables( "APPL_PHYSICAL_PATH" ) &resimyolu& "resimler/album/" &bos(resim4.fileName) )
resim4.SaveAs Path4

Set resim5 = Upload.Files (bos("resim5" ))  
Path5= ( Request.ServerVariables( "APPL_PHYSICAL_PATH" ) &resimyolu& "resimler/album/" &bos(resim5.fileName) )
resim5.SaveAs Path5

Set resim6 = Upload.Files (bos("resim6" ))  
Path6= ( Request.ServerVariables( "APPL_PHYSICAL_PATH" ) &resimyolu& "resimler/album/" &bos(resim6.fileName) )
resim6.SaveAs Path6

Set resim7 = Upload.Files (bos("resim7" ))  
Path7= ( Request.ServerVariables( "APPL_PHYSICAL_PATH" ) &resimyolu& "resimler/album/" &bos(resim7.fileName) )
resim7.SaveAs Path7

Set resim8 = Upload.Files (bos("resim8" ) )
Path8= ( Request.ServerVariables( "APPL_PHYSICAL_PATH" ) &resimyolu& "resimler/album/" &bos(resim8.fileName) )
resim8.SaveAs Path8

Set resim9 = Upload.Files (bos("resim9" ) )
Path9= ( Request.ServerVariables( "APPL_PHYSICAL_PATH" ) &resimyolu& "resimler/album/" &bos(resim9.fileName) )
resim9.SaveAs Path9

Set resim10 = Upload.Files (bos("resim10" ) )
Path10= ( Request.ServerVariables( "APPL_PHYSICAL_PATH" ) &resimyolu& "resimler/album/" &bos(resim10.fileName) )
resim10.SaveAs Path10

                           tarih = (date)
     

Set ekle_gonder=Server.CreateObject("ADODB.Recordset" )
ekle_gonder.Open "select * from resimler " ,baglanti,1,3
If resim1.filename="" Then
Else
ekle_gonder.addnew
ekle_gonder("resim_ad" )=bos(resim1.fileName)
ekle_gonder("ust_kate" )=Upload.Form("ust_kate" )

End If


If  resim2.filename=""   Then
Else
ekle_gonder.addnew
ekle_gonder("resim_ad" )=bos(resim2.fileName)
ekle_gonder("ust_kate" )=Upload.Form("ust_kate" )

End If


If resim3.fileName = "" Then
Else
ekle_gonder.addnew
ekle_gonder("resim_ad" )=bos(resim3.fileName)
ekle_gonder("ust_kate" )=Upload.Form("ust_kate" )
End If

If resim4.filename="" Then
Else
ekle_gonder.addnew
ekle_gonder("resim_ad" )=bos(resim4.fileName)
ekle_gonder("ust_kate" )=Upload.Form("ust_kate" )
End If

If resim5.filename="" Then
Else
ekle_gonder.addnew
ekle_gonder("resim_ad" )=bos(resim5.fileName)
ekle_gonder("ust_kate" )=Upload.Form("ust_kate" )
End If

If resim6.filename="" Then
Else
ekle_gonder.addnew
ekle_gonder("resim_ad" )=bos(resim6.fileName)
ekle_gonder("ust_kate" )=Upload.Form("ust_kate" )
End If

If resim7.filename="" Then
Else
ekle_gonder.addnew
ekle_gonder("resim_ad" )=bos(resim7.fileName)
ekle_gonder("ust_kate" )=Upload.Form("ust_kate" )
End If

If resim8.filename="" Then
Else
ekle_gonder.addnew
ekle_gonder("resim_ad" )=bos(resim8.fileName)
ekle_gonder("ust_kate" )=Upload.Form("ust_kate" )
End If

If resim9.filename="" Then
Else
ekle_gonder.addnew
ekle_gonder("resim_ad" )=bos(resim9.fileName)
ekle_gonder("ust_kate" )=Upload.Form("ust_kate" )
End If

If resim10.filename="" Then
Else
ekle_gonder.addnew
ekle_gonder("resim_ad" )=bos(resim10.fileName)
ekle_gonder("ust_kate" )=Upload.Form("ust_kate" )
End Ifekle_gonder.update
ekle_gonder.Close
Set ekle_gonder=Nothing
     
      
‘Resimler Klasörden alınıyor ve ebatlandırılıyor
id=guvenlik(upload.form("ust_kate" ))
Set rs= Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" )
rs.Open "SELECT * FROM Resimler Where ust_kate=" &id&" " ,baglanti, 1, 3
     
m = 0  
Do While not  rs.Eof  
  Set Jpeg = Server.CreateObject("Persits.Jpeg" )
  
  Path2 = Server.MapPath(resimyolu&"Resimler\album\" &rs("resim_ad" )&"" )        
Jpeg.Open Path2
Jpeg.Width = 900
jpeg.Height = jpeg.OriginalHeight * jpeg.Width / jpeg.OriginalWidth
Jpeg.Canvas.Brush.Solid = False
Jpeg.Save Server.MapPath(resimyolu&"Resimler/album/" &rs("resim_ad" )&"" )  
     
  
Path = Server.MapPath(resimyolu&"Resimler\album\" &rs("resim_ad" )&"" )
Jpeg.Open Path
Jpeg.Width = 200
jpeg.Height = jpeg.OriginalHeight * jpeg.Width / jpeg.OriginalWidth
Jpeg.Canvas.Brush.Solid = False
Jpeg.Save Server.MapPath(resimyolu&"Resimler/album/kucuk/" &rs("resim_ad" )&"" )  
     

m = m +1  
  
Rs.Movenext  
Loop  

Response.Write "resim yüklendi"%>


  Bu yazıya puan                                                                    kapat