MaxiASP Kategori  [ASP ve Kodlamalar]

  Konu Başlığı | ABC upload bileşeni ile resim yükle |
  Gönderen     | kuzen54 | Mail  ishakeren@gmail.com
  Bu yazıyı toplam 10922 kişi okudu.  
  ABC Upload bileşeni ile resim yükleme kodu...  

Bileşenin yapımcıları resim yükleme kodu diye verdikleri örnek asp,exe gibi dosyaların da yüklenmesini sağlayan bir örnek.  

ABC upload pek kuıllanılmayan bir bileşen. Belki benim gibi bu bileşeni kullanmak zorunda olan arkadaşlar vardır :) Eğer bu arkadaşlar ASP'ye yeni başlamışlarsa ve bu bileşeni kullanma mecburiyetinde kalırlarsa aşağıdaki örneğin işe yarayacağını düşünüyorum.  Teşekkürler MAXIASP İyi ki varsın :))

---default.asp
<html>
<body>
<form method="post" action="imageupload.asp" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="image1" size="20"><br>
<input type="submit" name="submit" value="YÜkle">
</form>
<body>
</html>

---imageupload.asp
<% @Language="VBScript" %>
<html>
<body>
<%
Set theForm = Server.CreateObject("ABCUpload4.XForm" )
theForm.Overwrite = True
Set theField = theForm.Files("image1" )
If theField ="" Then
%>
Lütfen resim seçiniz.
<%
ElseIf theField.ImageType = UNKNOWN Then
%>
Lütfen jpg,png yada gif formatlı bir dosya yükleyiniz.
<%
ElseIf theField.ImageWidth > 200 Then
%>
Genişlik 200 pikselden küçük olsun
<%
ElseIf theField.ImageHeight > 200 Then
%>
Yükseklik 200 pikselden küçük olsun
<%
Else
Set theForm = Server.CreateObject("ABCUpload4.XForm" )
theForm.Overwrite = True
Set theField = theForm.Files("image1" )
dosya=Session("kullanici" )+theField.FileName
If theField.FileExists Then theField.Save "images\album\" & dosya
%>
Resim yüklendi
<% End If %>
</body>
</html>

Saygılarımla... Kolay gelsin.


  Bu yazıya puan                                                                    kapat