MaxiASP Kategori  [ASP ve Kodlamalar]

  Konu Başlığı | veritabanı oluşturma-form |
  Gönderen     | karakasoglu | Mail  enver_karakas78@hotmail.com
  Bu yazıyı toplam 8966 kişi okudu.  
  ENVER KARAKAŞ(YENİCELİ) BİLGİSAYAR BÖL.
  NOT:Uygulamaya geçmeden önce veritabanımızı(veritabani.mdb) hazırlamamız gerekiyor.Veritabanındaki dosyayıda veri olarak kayıt  ediniz.Veri tablomuzda 'ogrno,adi,soyadi' olması gerekiyor.
İlk uygulamamızı numara.asp olarak kayıt yapmalıyız.

<!- - #include file=”adovbs.inc” - - >
<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
<html>
<head>
<title> Enver KARAKAS</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-9">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<style type="text/css">
<!--
a { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7pt; color: #000000; text-decoration: none}

a:active { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7pt; color: #FF0000; text-decoration: none}

a:hover { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7pt; color: #FF0000; text-decoration: underline}  

a:link { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7pt; color: #ff0000; text-decoration: none}  
-->
</style>
</head>
<%  
' Değişkenleri tanımlayalım

Dim connVeriyolu, rsVeri, SQL
Set connVeriyolu = Server.CreateObject("ADODB.Connection" )

connveriyolu.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"   
connveriyolu.Open Server.MapPath("veritabani.mdb" )  

SQL ="SELECT ogrno,adi,soyadi FROM veri"

Set rsVeri=connVeriyolu.Execute(SQL)
%>
<body text=453CF9>

<form action= "sayı.asp" method="POST">
<br>
<center><b><u> NUMARA GİRİNİZ :</b></u> <input type="Text" name="ogrno">
<input type="Submit" name="tamam" value="Tamam"></center>
</form>
<br><center>
<center>
<table border=1 width=500 align=center>
<tr><td bgcolor=yellow text=yellow><b><u>ELİMİZDE MEVCUT BULUNAN NUMARALAR<br></marquee></b></u></td></tr>
<tr><td bgcolor=00C100><b><i><marquee> Bu Kısma Hazırlamış Olduğunuz Veritabanındaki Numaraları Yazabilirsiniz.İstemiyorsanız Tabloyu Kaldırabilirsiniz. </marquee></b></i></td></tr>
</table>      
</center>

</body>
</html>

numara.asp dosyası bitti.
  Şimdi ise sayı.asp dosyasını hazırlayalım.,
<!- - #include file=”adovbs.inc” - - >
<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
<html>
<head>
<title> Enver KARAKAŞ </title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-9">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
</head>
<%  
' Değişkenleri tanımlayalım

Dim connVeriyolu, rsVeri, SQL, kontrol, ogrnosu
Set connVeriyolu = Server.CreateObject("ADODB.Connection" )

connveriyolu.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"   
connveriyolu.Open Server.MapPath("veritabani.mdb" )  

SQL ="SELECT ogrno,adi,soyadi FROM veri"

Set rsVeri=connVeriyolu.Execute(SQL)
kontrol=0
ogrnosu=Request.Form("ogrno" )
%>

<body text=red>


<% Do While Not rsVeri.Eof
If ogrnosu=rsveri(0) Then
kontrol=kontrol+1
%>

<table width="46%" border="1" align="center" bordercolor="blue>
  
  <tr>  
    
    <td bgcolor="#E6E3E4"><b><marquee> ADI ve SOYADI-NO</marquee></b></td>
    
  </tr>
  <tr>  
    <td height="23"><div align="center"><b><u> <%=rsveri(0) %>...<%=rsveri(1) %> ...<%=rsveri(2) %></u></b></td>
    
    
  </tr>
</table>

<%End If
rsVeri.Movenext  
Loop
%>

<%If kontrol=0 Then %>
<center>...Uygun Kayıt Yok...<br>
...Veritabanındaki Numaraları Buraya Yazınız...
</center>
<%End If %>

<form action= "numara.asp" method="POST">
<center>
<input type="submit" name="geri" value="Tekrar Sorgulama"></center>
</form>


</body>
</html>
Uygulamamız bitti size başarılar.
               .......:::::::::KARAKASOGLU::::.:::..........


  Bu yazıya puan                                                                    kapat