MaxiASP Kategori  [ASP ve Kodlamalar]

  Konu Başlığı | Tarih,Saat,For eklem |
  Gönderen     | karakasoglu | Mail  enver_karakas78@hotmail.com
  Bu yazıyı toplam 8371 kişi okudu.  
  <% @LANGUAGE=VBscript %>
<html>
<head>
<title>Hoşgeldiniz!</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-9">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
</head>
<body bgcolor='blue' text='yellow'>
<center>

<%

' Yazı tipi boyutunu tutacağımız bir değişken tanımlayalım'
Dim fontBoyut  

%>

<%

' yazı tipi boyutunu 1'den 6'ye kadar değiştirelim'
For fontBoyut = 1 To 6  

%>


<font size = <%=fontBoyut %>>
.........<br>
'NOKTALI YERE ADINIZI YAZIN koddan bu kısmı silin'
<% Next %>
</center>
<center>
<h3>Bügünün</h3>
<table border=5 width=120 align=center>
<tr><td bgcolor='red'><marquee><i><b>Saat:<% =Time %>.</b></i></marquee></td></tr>
</table>
<table border=5 width=120 align=center>
<tr><td bgcolor='red'><marquee><i><b>Tarih:<% =Date %>.</b></i></marquee></td></tr>
</table>
</center>
<br>*****************************************************************</br>
<br></br>

<table border=5 width=500 align=center>
<tr><td bgcolor='red'><marquee><b>Bu kısmı sil herhangi bir şey  yaz</b></marquee></td></tr>
*************************************************
</table>
</body>
</html>


  Bu yazıya puan                                                                    kapat