-Gizle-

Konular
Kısa uygulamalar
Forum
MaxiBlog
MaxiTasarım
Sen de Yaz
MaxiSözlük
Asp scriptleri
Asp programları
Asp hosting
Bileşenler
Kitaplar
Kaynaklar
Pazar alanı
Link diyarı
Destekleyenler
Hakkında
Bize ulaşın
İstatistikler
Reklam
Anasayfa

Linkler
Selim Topaloğlu
AdresMatik.net
MaxiASP.net
SanalCafe
ASP İndir
ASP ile Sıfırdan Veritabanı Oluşturma

Formumuz bu kadar. Şimdi asıl işlemi gerçekleştirecek olan scriptimizi yazmaya başlayabiliriz.Lafı fazla  uzatmaya gerek görmüyorum... Gerekli açıklamaları yorum satırı olarak vereceğim.

veritabani_yarat.asp
<%
' Dediğimiz gibi bu uygulama adovbs.inc dosyasını kullanıyor...
'Çalıştırabilmek için mutlaka dosyanın içine include edilmesi gerekir..
%>
<!--#include file="adovbs.inc"-->

<%
metod = Request.Form("metod")
       if metod <>"" then
            if metod = "veritabani_yarat" then

' Öncelikle veritabanını yaratalım

Veritabani_Yarat yeni_veritabani_adi

'İşte bu kadarrrr... Ardından veritabanına yeni bir tablo ekleyip sütunları oluşturalım...

tablo_yarat yeni_veritabani_adi
'İşlemimiz bitti, şimdi de kullanıcıya işlemin sorunsuz gerçekleştiğini bildirelim...

Response.Write("<center><b>"&Request.Form("veritabani_adi")&"</b> adlı Veritabanı başarıyla oluşturuldu! Başka bir emriniz var mıydı sahip?</center>")
Response.Write "<center><br><br><a href=' http://www.maxiasp.com'> Sağol canım, almıyım... </a></center>"
Response.End
          End if
 

End if

'#######################################################
' Veritabani yaratmak için kullanacağımız işlemi Sub olarak hazırlayalım,
' Böylece her ihtiyaç duyduğumuzda çabucak yardıma çağarabiliriz.
'#######################################################

Sub Veritabani_Yarat(yaratilacak_veritabani)
            dosya_yolu = Request.Form("dosya_yolu")
            veritabani_adi = Request.Form("veritabani_adi")
            yeni_veritabani_adi = ""&dosya_yolu&"\"&veritabani_adi&""

'Veritabanını oluşturacak ADOX nesnesini oluşturalım


Set cat = Server.CreateObject("ADOX.Catalog")

'Veritabanımızı yaratacak olan komutu verelim...

cat.Create "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & yaratilacak_veritabani & _
";Jet OLEDB:Engine Type=5;"
' Access 2000 Veritabanı  için Engine Type=5 
' Access 97 Veritabanı  için Engine Type=4 yazılması gerekir.

'Ve veritabanımız oluşturuldu... Şimdi açtığımız ADOX nesnesini kapatalım.
Set cat = Nothing
End Sub
 

'#######################################################
' Yarattığımız veritabanin içine tablo eklemek için kullanacağımız işlemi  de
' Sub olarak hazırlayalım...
'#######################################################
Sub tablo_yarat(yaratilacak_veritabani)

Set cat = Server.CreateObject("ADOX.Catalog")
' Katalog açalım...
cat.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & yaratilacak_veritabani
Set yeni_tablo = Server.CreateObject("ADOX.Table")

'Yeni tabloya istediğimiz adı verelim... Ben sevgilimin adını verdim...
'Burdan da söylemek istiyorum ki ÇOOOOKKK SEVİYORUM ONU! ;-)

yeni_tablo.Name = "Sezin"

' Öncelikle bir otomatik sayı sütununu yaratalım, aslına bakarsanız
' bu uygulamanın en zor kısmı burası
'Asıl mesele sütunun .Properties("Autoincrement") değerini True olarak ayarlamakta... ;-)

Set sutun = Server.CreateObject("ADOX.Column")
With sutun
.ParentCatalog = cat
.Type = adInteger
.Name = "ID"
.Properties("Autoincrement") = True
End With
yeni_tablo.Columns.Append sutun

' Şimdi diğer alanları ekleyebiliriz...

With yeni_tablo
'Alanları teker teker yaratalım
With .Columns
.Append "Ogrenci_No", adInteger
.Append "Ogrenci_Adi", adVarWChar
.Append "Ogrenci_Soyadi", adVarWChar
.Append "Telefon", adVarWChar
.Append "Notlar", adLongVarWChar
End With

Dim adColNullable

' Bu değişken adovbs.inc dosyasında tanımlamamış olduğu için
'burada tanımlamamız gerekiyor...
adColNullable = 2
With .Columns("Ogrenci_Adi")
.Attributes = adColNullable
End With
End With

'Tabloyu veritabanımızın tablolar koleksiyonuna ekleyelim...
cat.Tables.Append yeni_tablo
Set sutun = Nothing
Set yeni_tablo = Nothing
Set cat = Nothing
End Sub

%>

Sayfalar: 1 2 3  

Yazıcı Dostu

Rahmi Vidinlioğlu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bu konuya puan vermek için bir puan seçin.

Kullanıcı adı:
Şifre :
Beni Hatırla :
 
Şifremi unuttum
Yeni üye
Yardım

atam izindeyiz...
1) Hazir Site
2) Çoklu Anket
3) angelo-emlak v1.0
4) BySaNCak iletişim Formu
5) E-Ticaret
1) Video Youtube
2) Video Youtube
3) kırıkhan portal
4) HOSTİNG OTOMASYONU (Ücretli)
5) Trc0der Reklam Sistemi v1.0
Kelime:
Sizden başka kimse yok

Alan adı ve bulundurma : Radore
Donanım Sponsoru : Mavi Bilgisayar

© Copyright 2000 - 2004 Tüm hakları saklıdır.

powered by : MaxiASP web team