-Gizle-

Konular
Kısa uygulamalar
Forum
MaxiBlog
MaxiTasarım
Sen de Yaz
MaxiSözlük
Asp scriptleri
Asp programları
Asp hosting
Bileşenler
Kitaplar
Kaynaklar
Pazar alanı
Link diyarı
Destekleyenler
Hakkında
Bize ulaşın
İstatistikler
Reklam
Anasayfa

Linkler
Selim Topaloğlu
AdresMatik.net
MaxiASP.net
SanalCafe
ASP İndir
SQL Server'a Ba?lanty

MsSql server tablo bilgileri:

Maxipower'yn daha önceki yazysynda tablonun nasyl olu?turulaca?yyla ilgili bilgiler vermi?ti.
Tablomuzu olu?turduktan sonra ona ba?lanty kurabilmek için bir "login" ismine ihtiyaç duyaca?yz. Bunu kendi bilgisayarynyzda "sa" kullanycy adyyla yapabilirsiniz. Ancak web alanynyzyn bir serverda baryndyryldy?yny dü?ünecek olursak bunu "sa" olarak yapmanyz imkansyz. Ancak size verilen login ismi ve ?ifresi ile ba?lanty gerçekle?tirebilirsiniz.

1- Yeni login olu?turmak

Kullanycy adynyn "sitem" ve ?ifremizin de "sifrem" olarak kabul etti?imizi varsayalym buna uygun bir login olu?turmak için;

"Sql Server Enterprise Manager" a girerek syrasyyla

Microsoft sql server
--Sql server grup
---(Local)(Windows NT) altyndan
----security seçene?ine tyklayyn. Bu seçenek altynda "logins" seçene?inde sa? tyklayarak "new login" i seçin.

a) Kar?ynyza çykacak seçeneklerden "general" sekmesinde "name" kysmyna daha önce belirledi?imiz login ismimizi yazyyoruz. Biz "sitem" login ismini kullanaca?ymyzy daha önce belirtmi?tik.

Hemen altynda yer alan "authentication" kysmynda "windows authentication" seçene?ini de?il altynda yer alan "Sql Server authentication" seçe?ini i?aretleyerek "password" kysmyna ?ifremizi yazyyoruz.

Alt kysymda "defaults yazan kysymda yer alan "database" den i?lem yapaca?ymyz database'i seçiyoruz. Biz database için daha önceden "veritabanim" adly bir database olu?turdu?umuzu varsayyyyyoruz.

Altta yer alan "language" kysmyndan database için kullanmak istedi?iniz dili seçiyoruz. Biz dil olarak en altta yer alan "turkish" seçene?ini kullanaca?yz. ("unutmayyn! seçti?iniz dil default ayarlarda kalacak olursa sizin bilgisayarynyzda sorunsuz olarak çaly?acak Türkçe karakterler hosting firmanyzdaki serverda çaly?mayabilir.")

b) "Server Roles" sekmesinde yer alan bilgilerden birini seçmeniz gerekmemekte. Bu kysmy bo? byrakabilirsiniz. Bu kysym "Sql Server Administrators" içindir.

c) "Database Access" sekmesinde Sql serverda yer alan databaselerin listelendi?ini görmü? olmalysynyz. Buradan kendi database dosyanyzy seçerek; Altta yer alan "database roles for" yazan kysymda public seçene?i zaten i?aretlenmi? durumda olmasy gerekiyor. Siz i?lem yapabilmek için "public" seçene?inin altyndaki db_owner seçene?ini de i?aretlemelisiniz. Aksi takdirde database üzerinde yapmy? oldu?unuz i?lemler asp sayfanyzda hata verecektir. Di?er seçenekleri i?aretlemenize gerek yok.

Tamam seçene?ini tyklayarak yeni loginimizi olu?turalym. Sizlerde sa? kysymda kendi kullanycy adynyzla bir login olu?tu?unu göreceksiniz.

Sayfalar: 1 2 3 4  

Yazıcı Dostu

sheriff 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bu konuya puan vermek için bir puan seçin.

Kullanıcı adı:
Şifre :
Beni Hatırla :
 
Şifremi unuttum
Yeni üye
Yardım

atam izindeyiz...
1) Hazir Site
2) Çoklu Anket
3) angelo-emlak v1.0
4) BySaNCak iletişim Formu
5) E-Ticaret
1) Video Youtube
2) Video Youtube
3) kırıkhan portal
4) HOSTİNG OTOMASYONU (Ücretli)
5) Trc0der Reklam Sistemi v1.0
Kelime:
Sizden başka kimse yok

Alan adı ve bulundurma : Radore
Donanım Sponsoru : Mavi Bilgisayar

© Copyright 2000 - 2004 Tüm hakları saklıdır.

powered by : MaxiASP web team